Bài 3: Google Cloud Network

Bài 3: Google Cloud Network

·

3 min read

Table of contents

Tiếp tục bài 3 trong series GCP 101, chúng ta sẽ tìm hiểu về mạng trong Google Cloud. Bởi vì Google Cloud là sản phẩm của Google nên nó sẽ được chạy trên mạng toàn cầu của chính Google. Đây cũng là mạng lớn nhất hiện tại, google đã đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng nên hệ thống mạng này.

Mạng này được thiết kế để cung cấp cho các ứng dụng thông lượng (throughput) cao nhất và độ trễ thấp nhất có thể bằng cách tận dụng hơn 100 node caching nội dung trên toàn thế giới. Những nội dung nhiều lượt xem sẽ được lưu vào cache trên các node này để truy cập nhanh hơn, từ đó ứng dụng sẽ phản hồi yêu cầu của người dùng từ node có thời gian phản hồi nhanh nhất.

Region và Zone

Cơ sở hạ tầng của Google Cloud được đặt tại 5 vị trí chính là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Việc đặt cơ sở hạ tầng ở nhiều vị trí rất quan trọng vì việc chọn vị trí đặt ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến tính khả dụng (availability), độ bền (durability) và độ trễ (latency). Độ trễ là thời gian một gói tin (package) cần để di chuyển từ nguồn gửi đến đích.

Mỗi vị trí này được chia thành nhiều region và zone khác nhau. Region đại diện cho các khu vực địa lý độc lập và bao gồm các zone. Ví dụ London hoặc Europe-west2 là một region bao gồm ba zone khác nhau.

Zone là khu vực nơi tài nguyên Google Cloud được triển khai. Ví dụ: nếu bạn khởi chạy một máy ảo bằng Compute engine, nó sẽ chạy trong zone bạn chỉ định. Để dự phòng tài nguyên, bạn cũng có thể chạy các tài nguyên này ở các zone khác nhau.

Tính năng này rất hữu ích để ứng dụng có thể tiếp cận nhiều hơn với người dùng trên toàn thế giới và cũng để bảo vệ ứng dụng trong trường hợp có sự cố xảy ra trên toàn bộ region, như thiên tai chẳng hạn.

Một số dịch vụ của Google Cloud hỗ trợ chạy tài nguyên trên nhiều region, gọi là multi-region. Ví dụ: Tính năng đa vùng (multi-region) của Cloud spanner cho phép bạn sao chép dữ liệu của database ở nhiều zone trên nhiều region bằng cách cấu hình các instance. Những bản sao này cho phép ứng dụng đọc dữ liệu từ các vị trí ở gần với nó nhất như Hà Lan hoặc Bỉ, từ đó làm giảm độ trễ của ứng dụng.

Google Cloud hiện hỗ trợ 112 zone ở 37 region, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Bạn có thể tìm thấy những con số mới nhất tại đây.