Giới thiệu series GCP 101

Giới thiệu series GCP 101

·

2 min read

Đây là bài đầu tiên trong series GCP 101. GCP 101 là series giới thiệu các cơ sở hạ tầng cốt lõi, khái niệm và thuật ngữ quan trọng để làm việc với Google Cloud. Trong xuyên suốt series này, mình sẽ trình bài và so sánh nhiều dịch vụ lưu trữ và điện toán (compute) của Google Cloud, cùng với các công cụ quản lý chính sách (policy) và tài nguyên quan trọng.

Lưu ý: Series này ở cấp độ cơ bản (fundamentals) nên nội dung sẽ hướng tới những người mới làm quen với công nghệ cloud.

Series này cũng sẽ bổ sung thêm kiến thức cho các bạn chuẩn bị thi Google Cloud Associate. Section 1 và Section 2 của đề thi sẽ liên quan đến việc setup môi trường và cấu hình các dịch vụ của Google Cloud. Nội dung của các bài trong series sẽ được dựa trên nhiều nguồn tài liệu chính thống của Google như Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure và Cloud Engineer Learning Path.

Các dịch vụ của Google Cloud có thể được phân loại thành 5 dịch vụ chính:

 1. Compute

 2. Storage

 3. Big Data

 4. Machine Learning

 5. Application Services

Giới thiệu series GCP 101

Series GCP 101 sẽ phù hợp, hữu ích với những người đang ở vị trí:

 • Solutions Developers

 • Systems Ops

 • Solution Architects

 • Người ra quyết định kinh doanh (Business decision makers)

Trong series này, bạn cũng sẽ được làm quen với việc phát triển ứng dụng (Application development), hệ điều hành Linux, vận hành hệ thống (Systems operations), Data analytics/Machine learning để hiểu rõ nhất về các công nghệ được giới thiệu.

Mục tiêu của series GCP 101

Sau khi hoàn thành series này, mình hy vọng các bạn sẽ đạt được 6 mục tiêu sau:

 1. Xác định được mục đích và giá trị của các sản phẩm và dịch vụ trên Google Cloud.

 2. Cách tổ chức và kiểm soát cơ sở hạ tầng (infrastructure) trên Google Cloud.

 3. Biết cách tạo các cơ sở hạ tầng cơ bản trên Google Cloud.

 4. Chọn và sử dụng các dịch vụ lưu trữ trên Google Cloud.

 5. Giải thích được mục đích và giá trị sử dụng của Google Kubernetes Engine.

 6. Xác địch các trường hợp sử dụng (use case) các dịch vụ serverless của Google Cloud.

Chúc các bạn hoàn thành chặng đường học tập và phát triển của mình.