Bài 2: IaaS và PaaS là gì?

Bài 2: IaaS và PaaS là gì?

·

3 min read

Table of contents

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về Cloud là gì. Vậy bạn có biết, việc chuyển sang các trung tâm dữ liệu ảo hoá đã tạo ra hai loại dịch vụ mới nào không? Đó là IaaS và PaaS. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại dịch vụ mới này.

IaaS và PaaS

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ thường được gọi là IaaS (Infrastructure as a service), giống như các công ty như google, amazon, microsoft,... sẽ cung cấp quyền truy cập vào một cơ sở hạ tầng nào đó như server ảo, ổ cứng, mạng,... để bạn chạy các ứng dụng trên đó.

Còn nền tảng dưới dạng dịch vụ thì được gọi là PaaS (Platform as a service). Các công ty sẽ cung cấp quyền truy cập đến một platform hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng, được lưu trữ trên cloud để phát triển, chạy, bảo trì và quản lý các ứng dụng.

Các dịch vụ IaaS cung cấp khả năng tính toán, lưu trữ và mạng, được ảo hoá thành các tài nguyên tương tự như các server vật lý.

Các dịch vụ PaaS liên kết code với các thư viện, cung cấp quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng mà ứng dụng cần. Điều này cho phép dev tập trung vào logic ứng dụng hơn.

Bài 2: IaaS và PaaS là gì?

Trong mô hình IaaS, khách hàng trả tiền trước cho các tài nguyên mà họ sử dụng. Còn trong mô hình PaaS, khách hàng trả tiền cho những tài nguyên họ thực sự sử dụng.

Khi điện toán đám mây phát triển, nó cũng góp phần thúc đẩy mô hình quản lý cơ sở hạ tầng và dịch vụ bởi nhà cung cấp.

Việc tận dụng các tài nguyên và dịch vụ được quản lý sẵn cho phép các công ty tập trung hơn vào các mục tiêu kinh doanh của mình và dành ít thời gian và tiền bạc hơn vào việc setup và duy trì cơ sở hạ tầng. Nó cho phép các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng và ổn định hơn.

Serverless là một bước nữa trong quá trình phát triển của điện toán đám mây. Nó cho phép các nhà phát triển tập trung vào code, thay vì vào cấu hình máy chủ, bằng cách không cần quan tâm đến việc quản lý cơ sở hạ tầng.

Các công nghệ serverless do Google cung cấp bao gồm Cloud Functions, quản lý code theo hướng event dưới dạng dịch vụ trả phí khi được sử dụng. Và Cloud Run, cho phép khách hàng triển khai ứng dụng microservices dựa trên container.

Mặc dù nó nằm ngoài phạm vi của series này nhưng mình nghĩ chắc bạn đã nghe qua về Phần mềm dưới dạng dịch vụ, SaaS (Software as a service) và tự hỏi nó là gì cũng như nó phù hợp như thế nào đối với hệ sinh thái đám mây.

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) là phần mềm không được cài đặt trên máy tính của bạn. Các phần mềm này chạy trên cloud dưới dạng dịch vụ và được người dùng cuối sử dụng trực tiếp qua internet. Các ứng dụng phổ biến của Google như Gmail, Docs và Drive đều là ví dụ về SaaS.